Eristä oikein:
opas turvalliseen ja selkeään etenemiseen rakennushankkeessa

Eristä oikein: 
opas turvalliseen ja selkeään etenemiseen rakennushankkeessa Eristä oikein: 
opas turvalliseen ja selkeään etenemiseen rakennushankkeessa Eristä oikein: 
opas turvalliseen ja selkeään etenemiseen rakennushankkeessa

Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuja

Lämmitystarpeen vähentäminen on energiatehokkaan rakentamisen kulmakivi – ja säilyy jatkossakin sellaisena. Vaikka keinovalikoima onkin laajentunut ja määräykset muuttuneet, kaikkia mahdollisuuksia energiansäästöön ei ole suinkaan vielä hyödynnetty.

Rakennuskannan halutaan tulevaisuudessa toimivan hyvin vähäpäästöisesti. Tätä kannattaa ennakoida rakennuksen pitkäikäisimmissä osissa. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (2018) sisältää uuden tavan osoittaa rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus. Vaihtoehtoisena menettelynä E-lukuvaatimuksille asuinrakennuksille on annettu rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset. RTT:n Eristeteollisuus on koonnut sivuilleen oleelliset tiedot uudisrakennuksen lämmöneristämiseen liittyvistä säädöshankkeista.

Ilmastotekoja ja investointeja tulevaan

Alla olevan taulukon arvojen ja Eristä oikein -oppaan avulla voi rakennushankkeessa edetä selkeällä ja turvallisella tavalla – ilman E-lukujen perusteella tehtäviä suuritöisiä laskelmia.

Suositeltavat U-arvot eri rakenteille

Taulukko: Rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset asuinrakennuksille. Lämpöhäviövaatimuksen täyttymisen osoittamisessa käytettävät rakennusosien lämmönläpäisykertoimien, ilmanvuotoluvun ja poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteen vertailuarvot. Lisäksi on täytettävä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle ja rakennuksen lämmitysjärjestelmälle asetetut vaatimukset. Käyttötarkoitusluokkaan 2 kuuluvat vähintään kolmen asuinkerroksen asuinkerrostalot. Muut asuinrakennukset kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 1.

RAKENNUSOSAT Vertailuarvo
U-arvo, W/(m2 K)  
Ulkoseinä (käyttötarkoitusluokka 1) 0,12
Ulkoseinä (käyttötarkoitusluokka 2) 0,14
Yläpohja 0,07
Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,07
Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu) 0,10
Alapohja (maanvastainen) 0,10
Muu maanvastainen rakennusosa 0,10
Ikkunat 0,70
Ulko-ovet ja tuuletusluukut 0,70
Kattovalokuvut 0,70
RAKENNUKSEN ILMANVUOTOLUKU  
q50, m3/(h m2) 0,6
LTO:n VUOSIHYÖTYSUHDE  
ηa, % 65
KONEELLISEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO-
JÄRJESTELMÄN OMINAISSÄHKÖTEHO
Enimmäisarvo
kW/(m3/s) 1,5
RAKENNUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Vaatimus
Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on käytettävä

Kaukolämpöä,
maalämpöpumppua tai ilma-
vesilämpöpumppua

EPS 100 Lattia ja EPS 200 Lattia

Uutuus, joka muuttaa maailmaa

Valmistamme EPS Lattia -eristeemme nyt kokonaan kierrätetystä materiaalista. Tee kanssamme vastuullisia valintoja, jotka kestävät vuosikymmenestä toiseen! 100 % kierrätettyä raaka-ainetta, 50 % pienempi hiilijalanjälki! Valitse uutuus, jota et muilta saa.

Tutustu
Uutuus, joka muuttaa maailmaa

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät, mitä merkittävää alalla tapahtuu!

Klikkaa, mistä olet kiinnostunut ja jätä yhteydenottopyyntö

Eristeet

Eristeet

Elementit

Elementit

Märkätilalevyt

Märkätilalevyt

Rakentamisen järjestelmät

Rakentamisen järjestelmät

Pakkaukset & komponentit

Pakkaukset & komponentit

Joku muu

Joku muu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.