Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi.

Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi. Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi. Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi.

Pinnasele toetuva aluspõranda konstruktsiooni soojusisolatsioon

Pinnasele toetuva aluspõranda soojusisolatsiooniks soovitab BEWI kasutada järgmiseid tooteid:

EPS 60

BEWI EPS 60

EPS 80

BEWI EPS 80

EPS 100

BEWI EPS 100

Pinnasele toetuv aluspõrand on kõige levinum, soodsam ja uuringute põhjal tõhus aluspõranda konstruktsioon. Õigesti ehitatuna on see hea alus kõikvõimalikele põrandakatetele. Sellele saab paigaldada ühtviisi hästi nii laud- või parkettpõranda, PVC-katte või klinkerplaadid. Soojustuse ja niiskuse seisukohast on oluline paigaldada isolatsiooniplaadid hoolikalt, kuna tihedalt üksteise vastu paigaldatud isolatsioon hoiab ära kapillaarvee võimaliku tõusu betoonpõrandasse ja sealt edasi põrandakatetesse.

Piisav soojustus tagab kontrolli energiakadude üle ning mõnusama olemise, kuna põrand ei ole enam külm ja kadunud on tuuletõmme põrandal. Paksema isolatsioonikihi paigaldamine annab aja jooksul märkimisväärse kokkuhoiu, tänu madalamatele küttekuludele.

Tööstushoone pinnasele toetuv aluspõrand

Tööstushoone pinnasele toetuva aluspõranda soojusisolatsiooniks soovitab BEWI kasutada järgmiseid tooteid:

EPS 150

BEWI EPS 150

EPS 200

BEWI EPS 200

Aluspõranda isolatsioonimaterjalidel on erinevad tugevusklassid. Tugevus valitakse kasutuskoha nõudeid arvestades. Tööstushoonete ja teiste suurt koormust taluvate põrandate isolatsiooniks kasutatakse suurema survetugevusega tooteid.

Ventileeritav aluspõrand

Ventileeritava aluspõranda soojusisolatsiooniks soovitab BEWI kasutada järgmist toodet:

EPS 60S

BEWI EPS 60S

Ventileeritav ehk põrandaaluse ruumiga aluspõrand on konstruktsioon, mille all on ventileeritav õhuruum. Ventileeritav aluspõrand tuleb muu hulgas kõne alla siis, kui maapind ei kanna hästi ja vundamentide ehitamiseks kasutatakse vaiu. Külmaisolatsiooni ja konstruktsiooni mõttes on ventileeritavat aluspõrandat keerulisem projekteerida ja ehitada kui pinnasele toetuvat aluspõrandat.

Põranda alla jäävas õhuruumis peab olema tagatud toimiv ventilatsioon, mis mõjutab soojusisolatsiooni. Ventilatsioon teostatakse üldjuhul nii, et vundamenti tehakse piisaval hulgal ventilatsiooniavasid. Välise ventilatsiooniga põrandaalune õhuruum on talvel külm, mistõttu tuleb paigaldada piisav isolatsioon nii ruumidega piirnevatele põrandakonstruktsioonidele kui ka külmaisolatsioon vundamendile.

Kättesaadav materjal