Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi.

Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi. Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi. Rohkem rakendusi, rohkem võimalusi.

Külmaisolatsioon

Külmaisolatsiooniks soovitab BEWI kasutada järgnevat toodet:

BEWI EPS Routa

BEWI EPS 120 Routa

Korralik külmaisolatsioon on ehitamisel väga oluline. Külmaisolatsiooni tasub alati kasutada, kui pinnas võib külmuda. BEWI Routa plaadid on sertifitseeritud kasutamiseks vundamentide välispidiseks külmaisolatsiooniks ning soklite, alusmüüride ja keldri seinte maapinnast isoleerimiseks.

Tööstushoone pinnasele toetuv aluspõrand

Külmaisolatsiooni esmane ülesanne on kaitsta hoonet võimalike külmakahjustuste eest kogu hoone kasutusaja vältel. See nõuab isolatsioonimaterjalilt head soojusisolatsioonivõimet ja suurepärast külma- ja niiskuskindlust. Väga oluline on, et isolatsioon ei imaks endasse vett, kuna niiskeks muutudes kaotab isolatsioon oma eesmärgi hoida soojus seespool ja niiskus väljaspool.

Külmaisolatsiooni peamine eesmärk on hoida ära vundamendialuse maa jäätumine, et hoone ei saaks maapinna külmumise tõttu kahjustada. Külmaisolatsiooni dimensioneerimisele avaldavad märkimisväärset mõju vundamendi ehitamise meetod, vundamendi sügavus ning ehitusplatsi tingimused. Köetavate hoonete madalvundamendid tuleb sokli välisküljel isoleerida 1–1,5 meetri ulatuses. Kuna hoone välisnurkades tungib külm sügavamale kui seinte osas, suurendatakse soojustuse paksust nurkades (1,5 – 2 meetri ulatuses) vähemalt 40%.

Õuealade külmaisolatsioon

Õueteed, juurdepääsuteed ja erinevad väliterrassid tasub soojustada kohe korraliku külmaisolatsiooniga, et hiljem ei peaks sillutist lammutama ega parandama. Kuna sõiduteed on kogu talve vältel lumevabad, puudub lume külma eest kaitsev mõju. Kuigi näiteks plaatide või kividega sillutatud õueteed taluvad vähest külmumist, vajavad ka need külmakaitset. Sillutis ei tohi muutuda ebatasaseks, kuna sel juhul võib olla raske näiteks garaažiuksi avada. Külmaga kerkinud pinnas võib juhtida ka sulamisvee hoone vundamendi poole.

Tänavate ja teede külmaisolatsioon

Pinnasele rajatud konstruktsioonide isolatsioonimaterjalid peavad taluma hästi niiskust ja külma. Külmariskide kontrolli all hoidmiseks võib pinnasele rajatud konstruktsioonide kaitseks kasutada pakse mineraalpinnase valle või suhteliselt õhukest külmaisolatsioonimaterjali. Külmakaitset on võimalik teostada kulusäästlikult, kui kasutada õigesti dimensioneeritud konstruktsioone ja materjale.

Kättesaadav materjal